Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2007 » Stanisław Baj Malarstwo

 Stanisław Baj Malarstwo, ul. Lubelska 55


Stanisław Baj jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i prorektorem tejże uczelni. Obecny pokaz prac artysty obejmuje prace z lat 1989 – 2000. Podstawowym zestawem tematycznym jego twórczości jest portret i pejzaż. Bohaterami jego prac są rodzice, kuzyni, sąsiedzi. Pejzaże ilustrują głównie rzekę Bug o różnych porach roku.