Newsletter:
Wydawnictwa
Odwiedziny
Dzisiaj: 109
Cały czas: 145

 


 • CZERWCOWE WEEKENDY w Muzeum

   CZERWCOWE WEEKENDY w Muzeum
  spotkania o 13-ej

  z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 ograniczamy ilość uczestników zajęć do 8
  obowiązuje wcześniejsza rezerwacja tel. 82 565 26 93
  wstęp 7 zł/os.
   
  6 CZERWCA (SOB.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Sowy – nocne duchy
  Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach
  i upodobaniach. Zostanie wyświetlony film o sowach, a uczestnicy uzupełnią karty pracy.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  UL. ŚW. MIKOŁAJA 4
   
  Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego…
  Podczas zwiedzania wystawy Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej uczestnicy usłyszą historię dawnej kaplicy pw. Świętego Mikołaja oraz poznają wizerunek Świętego Antoniego i legendy hagiograficzne z nim związane. Święty z Padwy jest patronem m.in. spraw trudnych i beznadziejnych.
  Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  7 CZERWCA (NIEDZ.)
   
  UL. LUBELSKA 56A
   
  3 x z …… czyli etnograficzny kufer zabaw, zagadek, zadań
  Celem warsztatów jest popularyzacja etnografii jako różnorodnej dyscypliny naukowej. Podczas spotkania
  z etnografkami uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: czym zajmuje się etnograf w jaki sposób prowadzi badania terenowe?, czy etnografia i etnologia to ta sama nauka?, w jaki sposób eksponaty prezentowane na wystawie trafiły do zbiorów muzeum? W trakcie warsztatów przewidziane są zagadki, zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
  Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Jak postępować z dzikimi zwierzętami
  Celem zajęć jest poznanie prawidłowych zachowań ludzi w stosunku do dzikich zwierząt. Uczestnicy dowiedzą się czy można zabrać podlota ptaka, czy znaleziona mała sarenka jest pozostawiona przez mamę, czy należy ją zostawić czy zabrać szukając pomocy? Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną.
  Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
   
   
   
   
   
   
  13 CZERWCA (SOB.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Na tropach przyrody – pradzieje naszego regionu
  Uczestnicy zajęć zapoznają się z dziejami naszej Ziemi, uwzględniając przede wszystkim nasz region.
  Na podstawie przygotowanej prezentacji oraz wybranych specjalnie do tego celu okazów poznają m.in.: pradawne gatunki zwierząt i roślin oraz wykonają model amonita z plasteliny.
  Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz. 30 min.
   
  UL. LUBELSKA 56A
   
  Sztuka prahistoryczna – malarstwo naskalne. Prezentacja
  Uczestnicy spotkania poznają wzory rysunków naskalnych, najsłynniejsze „galerie” malarstwa naskalnego, tematykę wyobrażeń oraz techniki wykonania.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz.
   
   
  14 CZERWCA (NIEDZ.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Chronimy owady zapylające
  Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę jaką pełnią owady zapylające w przyrodzie i w życiu człowieka. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy poznają i nauczą się jak rozpoznawać gatunki owadów zapylających oraz sposoby ich przywabienia i ochrony. Zajęcia zakończą się warsztatami robienia domków dla owadów.
  Oferta przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: 1 godz. 15 min.
   
  20 CZERWCA (SOB.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Ptaki wokół nas – rozpoznawanie głosów ptaków
  Uczestnicy zajęć będą rozpoznawać głosy ptaków występujących w najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków prezentowanych na stałej ekspozycji przyrodniczej Skarby przyrody. Na zakończenie spotkania uczestnicy wykonają pracę plastyczną metodą wyklejanki.
  Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  21 CZERWCA (NIEDZ.)
  UL. LUBELSKA 56A
   
  3 x z …… czyli etnograficzny kufer zabaw, zagadek, zadań
  Celem warsztatów jest popularyzacja etnografii jako różnorodnej dyscypliny naukowej. Podczas spotkania
  z etnografkami uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: czym zajmuje się etnograf w jaki sposób prowadzi badania terenowe?, czy etnografia i etnologia to ta sama nauka?, w jaki sposób eksponaty prezentowane na wystawie trafiły do zbiorów muzeum? W trakcie warsztatów przewidziane są zagadki, zajęcia ruchowe oraz plastyczne.
  Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Sowy, lelki i nietoperze – nocni łowcy
  Celem spotkania jest poznanie biologii sów, lelków i nietoperzy, ich ochrony oraz uświadomienie roli jaką pełnią naturalni „sprzymierzeńcy” człowieka w walce ze szkodnikami. Uczestnicy zajęć obejrzą prezentację multimedialną i uzupełnią karty pracy.
  Oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  UL. ŚW. MIKOŁAJA 4
   
  Wokół jednego obrazu. Ikona Święci miesiąca czerwca
  W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzając wystawę Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ikonę zwaną mineja, czyli ikonę miesięczną przedstawiającą wszystkich świętych czczonych w czerwcu.
  Spotkanie kierowane do wszystkich grup wiekowych. Czas trwania: ok. 45 min.
   
  27 CZERWCA (SOB.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Zioła – lekarstwa natury
  Uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawych i pożytecznych informacji na temat roślin uznanych za lecznicze oraz z jakiego surowca ziołowego przygotowuje się preparaty, takie jak: napar, odwar, syrop, sok czy maści. Podsumowaniem zajęć będzie uzupełnienie przez uczestników kart pracy.
  Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, dorosłych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  28 CZERWCA (NIEDZ.)
   
  UL. LUBELSKA 57
   
  Dlaczego ptaki zasiedlają miasta?
  Oprowadzanie po stałej wystawie przyrodniczej Skarby przyrody z akcentem na ptaki występujące w mieście.
  Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych. Czas trwania: ok. 1 godz.
   
  UL. LUBELSKA 56A
   
  Kaligrafia – sztuka pięknego pisania
  Uczestnicy spotkania poznają narzędzia i materiały pisarskie używane w przeszłości i odbędą krótki kurs pisania z zastosowaniem reguł kaligrafii.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych  Czas trwania: 1 godz.
   
 • Już od 12 maja muzeum czynne na specjalnych zasadach

   ZASADY ZWIEDZANIA
  MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. W. AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE
  NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19

   
   

  Szanowni Państwo,
   

  od 12 maja 2020 r. ekspozycje muzealne są czynne dla zwiedzających w godzinach:
     
   
  wtorek–piątek 10.00–14.00
  niedziela 12.00–16.00
   
  Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa oraz aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 należy zastosować poniższe zasady:

   

  • muzeum można zwiedzać jedynie indywidualnie,
  • wbudynku jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 osób (plus pracownicy obsługi wystaw),
  • muzeum może zwiedzać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  •  przed wejściem do muzeum należy zdezynfekować ręce płynem lub żelem do dezynfekcji,
  •  podczas wizyty w muzeum istnieje obowiązek zakrywanie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem),
  • należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych zwiedzających,
  • zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  • zabrania się wchodzenia do muzeum z dużymi torbami, plecakami i walizkami podróżnymi

  Szczegółowy regulamin zwiedzania dostepny tutaj -> 

 • Informacja - koronawirus


  Szanowni Państwo,
   
  w związku z decyzją podjętą przez Rząd o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury, informujemy, że Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
  w Chełmie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna wdrażanie procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w celu bezpiecznego udostępniania ekspozycji muzealnych.
   
  O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz
  w mediach społecznościowych.

 • CHEŁMSCY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - Wieczór Wspomnień

   

 • Promocja publikacji UMCS

   

 • Święty Walenty w Muzeum

   

 • Kolaboracja z Sowietami... - promocja książki

  Jednym z przemilczanych przez dziesięciolecia aspektów Września 1939 r. jest kolaboracja mniejszości narodowych ale i zauroczonych ruchem komunistycznym Polaków, która towarzyszyła sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Kwestia prosowieckiej współpracy oraz popełnionych wówczas zbrodni do roku 1989 była z oczywistych powodów tematem pomijanym, a wręcz zakazanym. Niestety ze smutkiem należy stwierdzić, że podobnie postrzegano go także po upadku komunizmu. Jednak tym razem stał się on przede wszystkim tematem niewygodnym.

  Szkoda, gdyż wraz z upływem czasu, odeszli świadkowie, którzy mogliby wiele wnieść do jak najbardziej rzetelnego i obiektywnego przedstawienie tej kwestii. Kwestii o tyle istotnej, że dla najnowszych dziejów Polski, wojna a tym samym i wydarzenia z września i października 1939 r. są punktem wyjścia do zrozumienia wielu aspektów politycznych, społecznych czy chociażby kulturowych ostatnich dziesięcioleci. Tym bardziej wartych pamięci, że nadal niejednokrotnie spotykamy się z wykrętnym usprawiedliwianiem zaistniałych zbrodni.

  Książka „Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r.” stanowi próbę przedstawienia skali, skutków ale i konsekwencji zdrady państwa polskiego, jakiej dopuścili się polscy obywatele na przełomie września i października 1939 r.

   

 • Wieczór wspomnień - Stanisław Skibiński

   

 • Ferie w Muzeum 2020

   

 • Boże Narodzenie 2019

   

 • „Zajęcia z Waśniewskim”

   
   
  W ramach programu „Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891-1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowane są zajęcia:
   

  • pogadanki „Obrazy Zenona Waśniewskiego i życie kulturalne w Chełmie w dwudziestoleciu międzywojennym” przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

   

  • wykłady „Zenon Waśniewski i życie kulturalne w Chełmie w dwudziestoleciu międzywojennym” przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, w tym seniorów (słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku). 

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej serdecznie zaprasza
   
  ul. Lubelska 55

  wstęp bezpłatny
   
  terminy zajęć do uzgodnienia, rezerwacje: 82 565 26 93

 • Obrazy Zenona Waśniewskiego - wystawa

   

 • Ukraina przed wiekami - wystawa

   

 • Wyszywane dobre rady - wystawa

   

   

 • Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie

  Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum realizuje zadanie z programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Kolekcje muzealne 2019, pn. Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie.
   

  Dofinansowanie, w wysokości 72 tys. zł., pozwoliło na zakup 48 prac artysty, które znajdowały się do tej pory w prywatnej kolekcji. Celem zakupu jest powiększenie muzealnych zbiorów dzieł Zenona Waśniewskiego, które gromadzone są sukcesywnie od wielu lat. Obecnie Muzeum posiada 135 dzieł tego artysty, które tworzone były w różnych technikach, m.in.: olejnej, pastelu, tempery, akwareli, rysunku ołówkiem oraz linorytu.
   

  48 zakupionych prac zostanie zaprezentowanych na wystawie czasowej Obrazy Zenona Waśniewskiego w kolekcji Muzeum w Chełmie. Prace będzie można oglądać od 11 grudnia 2019 do 15 kwietnia 2020 w budynku muzeum przy ulicy Lubelskiej 56A.
   

  Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo Zenon Waśniewski (1891–1945) – zakup do kolekcji muzeum w Chełmie.
 • Szmul Zygielbojm - ekspozycja

 • Jesień w Muzeum - X / XI 2019

   

 • Jesień w Muzeum - warsztaty / wykłady

   

 • Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, w latach 2014–2019, prowadziło współpracę w zakresie udostępniania i popularyzacji zabytków (wystawy, prelekcje) w ramach interdyscyplinarnego projektu pn. „Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie" (nr 2014/13/B/HS3/04930), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
   
  Prace wykopaliskowe prowadzili pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Buko chełmscy archeolodzy dr Tomasz Dzieńkowski i dr Stanisław Gołub.
   
  Zabytki pozyskane podczas badań prowadzonych w latach 2014–2016 już znajdują się w zbiorach muzeum, natomiast z lat 2017–1018 docelowo zostaną do Muzeum przekazane.
   
  W ramach współpracy MZCh przygotowało:

  • wystawę planszową „Zespół rezydencjonalno-sakralny Daniela Romanowicza z XIII wieku w Chełmie w świetle badań archeologicznych” (marzec 2016 – obecnie prezentowana w podcieniach przy Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie);
    
  • wystawy czasowe, na których prezentowane były zabytki: „Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI o XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie z zakresu archeologii, historii, sztuki” (maj 2017 – kwiecień 2018,) „Obecność przeszłości” (maj 2019 – grudzień 2019);
  • baner informacyjny eksponowany na Wysokiej Górce pn. „Rezydencja książęca Daniela Romanowicza na „Wysokiej Górce” w Chełmie”;
    
  • wykład pt. „Król Daniel a kultura Zachodu” (4 grudnia 2017) dra hab. Dariusza Dąbrowskiego, autora książek „Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.” oraz współautora tłumaczenia „Kroniki halicko-wołyńskiej z XIII wieku”.
 • Rodzina Lechnickich w Służbie Rzeczypospolitej - wieczór wspomnień

   

 • Artyści o sobie - wykład z prezentacją

  Zaproszenie

   
  30 sierpnia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład połączony z prezentacją multimedialną

  Artyści o sobie. Autoportret w dziejach malarstwa europejskiego,

  organizowany w ramach programu Lato w Muzeum.
   
  Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne.
   

  Budynek Muzeum przy ul. Lubelskiej 55

   

   

 • Kazimierz Szwainowski GRAFIKA - wystawa

   

 • Noc Kutury w Chełmie

   

 • Lato w Muzeum 2019

  LATO W MUZEUM 2019


  Spotkania edukacyjne i wystawy
  Wstęp bezpłatny na wszystkie spotkania edukacyjne
  Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – tel. 82 565 26 93

   
   
   

   

 • Co nowego?

   

 • Od Baroku do Współczesności - wystawa

   

 • Obecność Przeszłości - wystawa

   

 • JEDEN WIEK - WIELE DRÓG - Sztuka polska XX w. - wystawa

   

   

   

  Jeden wiek – wiele dróg

  Sztuka polska XX wieku ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

   

  Zebrany na wystawie zespół ponad stu dzieł z kolekcji Muzeum Lubelskiego prezentuje wybrane zjawiska w malarstwie i rzeźbie polskiej XX wieku. Ukazuje dynamikę przemian, odmienność poszukiwań artystycznych, zróżnicowane odniesienia do tradycji i współczesności. W ramach ekspozycji przedstawiamy prace artystów związanych z międzywojennymi ugrupowaniami artystycznymi, takimi jak Formiści, Rytm, Bractwo św. Łukasza, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków, Komitet Paryski, a także dzieła reprezentujące powojenną twórczość związaną z szerokim nurtem nowoczesności, sztuką metaforyczną i abstrakcyjną. Wystawa akcentując rytm przemian w sztuce XX wieku, zwraca jednocześnie uwagę na pojedyncze, oryginalne prace wybitnych artystów – Wacława Borowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jana Cybisa, Tytusa Czyżewskiego, Zbigniewa Dłubaka, Romana Kramsztyka, Henryka Kuny, Tadeusza Makowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Barbary Zbrożyny i wielu innych. Tworzą one zmienne konstelacje wobec nurtów, kierunków, przemian w sztuce XX wieku. Patrząc zatem przez pryzmat historii sztuki, staramy się uchwycić odrębność i wyjątkowość prezentowanych dzieł.

  Kuratorzy wystawy: Bożena Kasperowicz, Marcin Lachowski, Łukasz Wiącek

   

  Wystawa czynna od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020 w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 55.