Aktualności

 » Powszechny Spis Rolny 2020

 Informujemy, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany jest spis rolny. Obejmuje on swoim zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spis realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzany metodami:

  1. samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl;
    Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od1 września do 30 listopada 2020 r. 

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  1. samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
    Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.
  2. bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu dla rolników. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy ul. Lubelskiej 65, pok. 33, w godzinach pracy Urzędu.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm w celu umówienia wizyty, tel. do Urzędu Miasta Chełm
82 564 32 06.

W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.