Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2007 » Kierujemy do mieszkańców Chełma apel

 Kierujemy do mieszkańców Chełma apel, w którym prosimy o udostępnienie Muzeum Chełmskiemu pamiątkowych fotografii rodzinnych.

 

Muzeum Chełmskie w Chełmie w bieżącym roku organizuje drugą edycję wystawy „W starym albumie mojego dziadka. Chełm i chełmianie w fotografii rodzinnej” W 2004 roku prezentowano ekspozycję, która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Widoki Chełma prezentowane na pocztówkach są ogólnie znane. Świadomość, że w domowych albumach można odnaleźć jeszcze inne, jedyne i niepowtarzalne ujęcia miasta i jego mieszkańców, chęć dotarcia do tych skrzętnie przechowywanych w domowych archiwach fotografii i nadzieja na odnalezienie całkiem nowych i nieznanych nikomu fotografii, nakazuje autorom podjąć się trudnego zadania i zrealizowania drugiej edycji wystawy opartej całkowicie na zbiorach prywatnych chełmian. 
Pragniemy zaprezentować społeczeństwu miasto, pokazać jego rozwój, zachować od zapomnienia wiele miejsc, których już nie ma, skłonić do zadumy i refleksji. Miasto to przecież nie tylko ulice czy domy, to przede wszystkim ludzie. To jego mieszkańcy tworzą klimat i stanowią o kolorycie miejscowości. Żyją, uczą się i pracują w określonym środowisku. Kształtują obraz społeczeństwa, wtopiony w wielkie losy historii kraju. Dlatego nie można mówić o przeszłości Chełma nie mówiąc o ludziach tutaj żyjących. To chełmianie są drugim ważnym tematem i przedmiotem zainteresowania twórców wystawy. Dzięki zgromadzonym zdjęciom chcemy zaprezentować okres rozwoju miasta od końca XIX do lat siedemdziesiątych XX wieku. Najciekawsze z nich zostaną dołączone do albumu, który powstanie w oparciu o zgromadzone zdjęcia. 
Sądzimy, że dzięki tej wystawie i katalogowi wzbogacimy znacznie historię naszego regionu, uda nam się ocalić wiele niezwykle cennych zdjęć, które tylko dzięki naszej ekspozycji zostaną utrwalone i będą żyły. Mamy nadzieję, że wystawa będzie doskonałą lekcją żywych dziejów Chełma. 
Odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia i kontakty z wypożyczającymi zdjęcia na wystawę: 
Beata Mojska-Zając, Beata Pradun, ul. Lubelska 57, tel. 565 30 35