Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2007 » Jerzy Grosman

Jerzy Grosman - malarstwo, rysunek, grafika, ul. Św. Mikołaja 4

 

Monograficzna wystawa prac Jerzego Grosmana z okazji 50. lecia pracy artystycznej oraz działalności zawodowej w dziedzinie kultury i sztuki. W salach muzeum przy ul. Św. Mikołaja 4 eksponowane są rysunki, grafiki, akwarele i obrazy olejne, które pochodzą ze zbiorów muzealnych i prywatnych. Wśród nich pejzaże (np. z plenerów w Bystrzycy Kłodzkiej, w Płocku, z okolic Chełma, Wojsławic, z nad Białego Jeziora koło Włodawy, motywy architektoniczne (cykl akwarel z Płocka, grafiki z motywami zaułków chełmskich, architektura Zamościa), portrety, ekslibrisy. Prezentowane są kompozycje należące do nurtu realistycznego, jak również utrzymane w manierze kubistycznej. Celem wystawy jest przypomnienie dorobku artysty związanego z naszym miastem od 1958 r., a jednocześnie okazanie wdzięczności za jego dotychczasowy wkład w rozwój chełmskiego życia kulturalnego.
Jerzy Grosman w Chełmie zajmował się nie tylko twórczością artystyczną na niwie malarstwa i grafiki, ale przez wiele lat współpracował z Teatrem Ziemi Chełmskiej jako aktor, scenograf, charakteryzator. Obok swej artystycznej pasji, realizował zadania urzędnika państwowego, pracował jako inspektor w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, następnie pełnił funkcję kierownika Działu Artystycznego w Powiatowym Domu Kultury, był instruktorem Powiatowej Poradni Kulturalno - Oświatowej, a w latach 1975 - 95 pracował w Urzędzie Miasta Chełma najpierw jako kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej a następnie jako inspektor do spraw oświaty, kultury i kultury fizycznej. Od 1995 roku przebywa na emeryturze.