Archiwum 2017 » Imprezy

 • Boże Narodzenie 2017

   

 • Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów - wystawa

   

 • Chełmska Noc Kultury 2017

   

 • Zabawny Dzień w Muzeum

   

 • Muzealne Targi Staroci

   Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
  w Chełmie zaprasza kolekcjonerów i miłośników starych
  przedmiotów „z duszą” do udziału w Muzealnych Targach Staroci,
  które odbędą się na dziedzińcu muzeum  przy ulicy Podwalnej
  w dniu 29.07.2017 roku, w godzinach 10.00 –16.00.
   
  Na zgłoszenia uczestnictwa w Muzealnych Targach Staroci
  organizatorzy czekają  do 15.07.2017 roku.
   
  Kontakt pod nr tel. 82 565 59 58. Udział w Targach jest bezpłatny.
   
  Regulamin do pobrania tutaj -> 

  Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj -> 
    


   

   

 • Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży 2017

  LATO W MUZEUM
  uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
  obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - tel. 82 565 26 93
  Czerwiec
  29.06.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Mój patron – uczestnicy spotkania zwiedzą wystawę Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznają legendy wybranych świętych i ich atrybuty. Wykonają autoportret ze swoim świętym patronem.
  Prowadzący: Ewa Hordejuk, Ewa Oleszczuk
  Lipiec
  04.07.2017 (wtorek)
  godz. 11.00−12.00
  ul. Lubelska 55
  Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku.  Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
  Prowadzący: Natalia Jędruszczak
  06.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Moja kolekcja – uczestnicy zajęć poznają znaczenie pojęcia kolekcja, dowiedzą się jak opisać przedmiot będący w kolekcji i jak wykonać jego dokumentację. W czasie zajęć zostaną pokazane eksponaty muzealne z kolekcji rzemiosła artystycznego Działu Sztuki Ziemi Chełmskiej. Uczestnicy wykonają dokumentację rysunkową wybranego przedmiotu.
  Prowadzący: Ewa Hordejuk, Ewa Oleszczuk
  06.07.2017 (czwartek)
  godz. 11.00–12.00
  ul. Lubelska 56 A
  Wykonywanie miniaturowych naczyń z gliny metodą wałeczkową i zdobienie ich tradycyjnymi technikami ornamentacyjnymi. Adresatami jest młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.
  Prowadzący: Bożena Skolimowska
  06.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 55
  Opowieści o dziejach Chełma. Zajęcia na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy zwiedzą wystawę i zapoznają się z ciekawymi epizodami z naszej przeszłości. W programie zwiedzanie wystawy i spacer trasą zabytków architektury.
  Prowadzący: Zbigniew Lubaszewski
  11.07.2017 (wtorek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 57
  Zajęcia  Leśne  Królestwo.  W  ramach  zajęć:  projekcja  filmu  przyrodniczego pt.:  Leśna wycieczka, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, warsztaty plastyczne.
  Prowadzący: Małgorzata Cymborska
  12.07.2017 (środa)
  godz. 10.00–12.00
  ul. Lubelska 55
  Symbolika w polskiej sztuce lat 80. XX wieku na przykładzie dzieł prezentowanych na wystawie w Galerii 72. Warsztaty plastyczne z użyciem motywów charakteryzujących plastykę ósmego dziesięciolecia minionego wieku.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  12.07.2017 (środa)
  13.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Lubelska 56 A
  Ze sztuką przez życie. Twórczość Stanisławy i Waleriana Mąków – w ramach prezentacji wystawy prowadzone będą warsztaty wykonywania chełmskich wycinanek.
  Prowadzący: Małgorzata Podlewska-Bem, Bożena Dobosz
  13.07.2017 (czwartek)
  godz. 11.00–12.30
  ul. Lubelska 55
  Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  17.07.2017 (poniedziałek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Reformacka 27
  ul. Lubelska 57
  Działalność chełmskiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944–1956 − zajęcia na wystawie Chełmska Bezpieka i jej Ofiary: zwiedzanie ekspozycji z prze- wodnikiem i projekcja filmów dokumentalnych o Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny”. Materiały filmowe przygotowane przez OTVP Lublin, autor:
  A. Sikorski, T. Doroszuk (Ostatnia  wola  dowódcy, Ocalić od  zapomnienia, Rabusie, Żelazny).
  Miejsce:  Wystawa  Chełmska  Bezpieka  i  jej  Ofiary  –  ul.  Reformacka  27 oraz sale muzeum przy ul. Lubelskiej 57
  Prowadzący: Dorota Bida
  18.07.2017 (wtorek)
  godz. 10.00−11.00
  ul. Lubelska 55
  Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku.  Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
  Prowadzący: Natalia Jędruszczak
  19.07.2017 (środa)
  godz. 10.00–12.00
  ul. Lubelska 55
  Portrety rodzinne prezentowane na wystawie Sztuka lat 80. XX wieku z ko- lekcji  Galerii  72.  Warsztaty  plastyczne:  spróbuj  oddać  wizerunek  swojego najlepszego kolegi/koleżanki.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  20.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Spotkanie – wokół jednego zabytku − uczestnicy zajęć poznają historię dawnej  unickiej  cerkwi  pw.  Świętego  Mikołaja,  zwiedzą  ekspozycję,  poznają znaczenie  terminów  związanych  z  muzealnictwem,  takich  jak:  eksponat, ekspozycja, kolekcja oraz wykonają ilustrację wybranego obiektu z aktualnie trwającej wystawy.
  Prowadzący: Ewa Hordejuk, Ewa Oleszczuk
  20.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Reformacka 27
  ul. Lubelska 57
  Działalność chełmskiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944–1956 − zajęcia na wystawie Chełmska Bezpieka i jej Ofiary: zwiedzanie ekspozycji z prze- wodnikiem i projekcja filmów dokumentalnych o Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny”. Materiały filmowe przygotowane przez OTVP Lublin, autor:
  A. Sikorski, T. Doroszuk (Ostatnia  wola dowódcy, Ocalić od zapomnienia, Rabusie, Żelazny).
  Miejsce:  Wystawa  Chełmska  Bezpieka  i  jej  Ofiary  –  ul.  Reformacka  27 oraz sale muzeum przy ul. Lubelskiej 57
  Prowadzący: Dorota Bida
  20.07.2017 (czwartek)
  godz. 11.00–12.00
  ul. Lubelska 56 A
  Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka pięknego pisania i cierpliwości – warsztaty. Adresatami są uczniowie klas 4−6 szkół podstawowych i gimnazjów.
  Prowadzący: Ewa Hander
  20.07.2017 (czwartek)
  godz. 11.00–12.30
  ul. Lubelska 55
  Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  25.07.2017 (wtorek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 57
  Zajęcia  Leśne  Królestwo.  W  ramach  zajęć:  projekcja  filmu  przyrodniczego pt.: Leśna wycieczka, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, warsztaty plastyczne.
  Prowadzący: Małgorzata Cymborska
  27.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Herb naszego miasta – zapoznanie z legendą o herbie Chełma. Uczestnicy wykonają własny herb – na bazie swojego nazwiska, miejscowości z której pochodzą lub własnej wyobraźni.
  Prowadzący: Ewa Oleszczuk, Ewa Hordejuk
  27.07.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 55
  Pozdrowienia  z  Chełma  −  zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze  zabytki od XI do XX wieku. Zajęcia będą miały na celu wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze i najciekawsze zabytki dawnego i współczesnego Chełma, inspirowane pocztówkami z końca XIX i początku XX wieku. Na rewersie pocztówki znajdzie się tekst pozdrowień z wycieczki po muzeum chełmskim. Pomocą i inspiracją będzie opowieść o zabytkach, które znajdują się na ekspozycji.
  Prowadzący: Dorota Bida
  29.07.2017 (sobota)
  godz. 10.00–16.00
  ul. Lubelska 57
  – dziedziniec muzealny
  Targi staroci
  Sierpień
  03.08.2017 (czwartek)
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 56 A
  – zbiórka na dziedzińcu przed muzeum
  Wycieczka po chełmskim Starym Mieście – szlakiem badań archeologicznych (od ul. Lubelskiej 56A do Górki ). W ramach spaceru – zwiedzanie muzealnej wystawy stałej Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego  i  planszowej  Ratusz  staromiejski,  kamienica  starosty  Wojciecha Węglińskiego i studnia staromiejska (przy ul. Lubelskiej 56A). Ponadto w pro- gramie:  Brama  Lubelska,  rynek  staromiejski,  kompleks  rezydencjonalno-religijny na Górce).
  Przewodnikiem wycieczki będzie Andrzej Bronicki
  03.08.2017 (czwartek)
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Nie  szata  zdobi  człowieka.  Zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy spotkania, po obejrzeniu wystawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność strojów postaci historycznych i ich odmienność w różnych epokach, wykonają projekty dawnych lub współczesnych ubrań damskich, męskich i młodzieżowych.
  Prowadzący: Beata Mojska-Zając
  08.08.2017 (wtorek)
  godz. 12.30−13.30
  – zbiórka przy Kaplicy Bielskich (ul. Lwowska)
  Symbolika i stylistyka nagrobków z cmentarza przy ul. Lwowskiej w Chełmie, wykonanych  przez  warsztat  kamieniarski  Bolesława  Piekarskiego  –  spacer z oprowadzaniem.
  Prowadzący: Ewa Oleszczuk, Ewa Hordejuk
  09.08.2017 (środa)
  godz. 10.00–12.00
  ul. Lubelska 55
  Zabawy z geometrią w tle warsztaty plastyczne na podstawie prac prezentowanych na wystawie Sztuka lat 80. XX wieku z kolekcji Galerii 72.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  10.08 2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Herb naszego miasta – zapoznanie z legendą o herbie Chełma. Uczestnicy wykonają własny herb – na bazie swojego nazwiska, miejscowości z której pochodzą lub własnej wyobraźni.
  Prowadzący: Ewa Oleszczuk, Ewa Hordejuk
  10.08.2017 (czwartek)
  godz. 11.00–12.30
  ul. Lubelska 55
  Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  10.08.2017 (czwartek)
  godz. 12.00-14.00
  ul. Lubelska 57
  Ptaki Chełma i okolic - warsztaty ornitologiczne. Zajęcia przeznaczone głównie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
  Prowadzący: Ignacy Kitowski
  12.08.2017 (sobota)
  godz. 12.30−13.30
  – zbiórka przy Kaplicy Bielskich (ul. Lwowska)
  Symbolika i stylistyka nagrobków z cmentarza przy ul. Lwowskiej w Chełmie, wykonanych  przez  warsztat  kamieniarski  Bolesława  Piekarskiego  –  spacer z oprowadzaniem.
  Prowadzący: Ewa Oleszczuk, Ewa Hordejuk
  16.08.2017 (środa)
  godz. 10.00−11.00
  ul. Lubelska 55
  Sztuki wojenne. Prezentacja militariów od XI do XX wieku. Zajęcia na wysta- wie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy zapoznają się z ekspozycją ze szczególnym uwzględnieniem prezentowanych na wystawie przykładów broni białej i palnej oraz uwiecznionych w formie obrazu. W trakcie zajęć uczestnicy wypełnią przygotowane karty pracy.
  Prowadzący: Magdalena Mąka
  17.08.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–12.00
  ul. Lubelska 55
  Analiza Martwej natury dla Muzeum w Chełmie autorstwa Kiejstuta Bereźnic- kiego – wybitnego malarza z Gdańska. Wymyśl i zakomponuj własne dzieło na temat Martwa natura jako zespół nieożywionych przedmiotów.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  22.08.2017 (wtorek)
  godz. 11.00−12.00
  ul. Lubelska 55
  Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku.  Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
  Prowadzący: Natalia Jędruszczak
  22.08.2017 (wtorek)
  godz. 11.00–12.30
  ul. Lubelska 55
  Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
  Prowadzący: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  24.08.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 55
  Opowieści  o  dziejach  Chełma.  Zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy zwiedzą wystawę i zapoznają się z ciekawymi epizodami z naszej przeszłości. W programie zwiedzanie wystawy i spacer trasą zabytków architektury.
  Prowadzący: Zbigniew Lubaszewski
  24.08.2017 (czwartek)
  godz. 10.00–11.30
  ul. Lubelska 55
  Pozdrowienia  z  Chełma  −  zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze  zabytki od XI do XX wieku. Zajęcia będą miały na celu wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze i najciekawsze zabytki dawnego i współczesnego Chełma, inspirowane pocztówkami z końca XIX i początku XX wieku. Na rewersie pocztówki znajdzie się tekst pozdrowień z wyciecz- ki po muzeum chełmskim. Pomocą i inspiracją będzie opowieść o zabytkach, które znajdują się na ekspozycji.
  Prowadzący: Dorota Bida
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
  Samorządowa Instytucja Kultury Miasta Chełm. Muzeum rejestrowane
  ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. +48 82 565-26-93, tel./fax +48 82 564-05-70
  e-mail: biuro@mzch.pl www.mzch.pl

   

 • Dzień Dziecka w Muzeum w Chełmie

  Bezpłatne zwiedzanie, plastyczne animacje

  oraz dużo więcej gier i zabaw... przygotowane przez

  Muzeum i Galerię Dziecięcą „Pokusa” w Chełmie

    

  30 maja 2017

  ul. Lubelska 55

   

  godz. 10.00 – 12.00

  godz. 14.00 – 18.00

   

  Serdecznie zapraszamy

   

 • XI Noc Muzeów w Chełmie - 20 maja 2017 r.

   


 • Zapraszamy w dniach 29 kwietnia do 7 maja 2017 r.

   Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprasza do zwiedzania wystaw:

   

  29 kwietnia (sobota) i 30 kwietnia (niedziela), w godzinach 12-16

  ul. Lubelska 55
  „Elżbieta Banecka. Czas we fragmencie”
  „Od zespołu rezydencjonalno-sakralnego Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie”
  • „Simon Mondzain, malarstwo, rysunek”

  ul. Lubelska 57
  „Skarby przyrody”
  • „Liliana Michalska. Rysunek, malarstwo, grafika”
  • „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej”

   

  1 maja (poniedziałek) godz. 913

   ul. Lubelska 55
  „Elżbieta Banecka. Czas we fragmencie”
  „Od zespołu rezydencjonalno-sakralnego Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie”
  • „Simon Mondzain, malarstwo, rysunek”

  ul. Lubelska 56 A
  „Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego”
  • „Ze sztuką przez życie. Twórczość Stanisławy i Waleriana Mąków”

  ul. Lubelska 57
  „Skarby przyrody”
  • „Liliana Michalska. Rysunek, malarstwo, grafika”
  • „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej”

  ul. Św. Mikołaja 4
  • „Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej”                  

   

  2 maja (wtorek), 4 maja (czwartek), 5 maja (piątek) – w godzinach 10-16

  ul. Lubelska 55

  „Od zespołu rezydencjonalno-sakralnego Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie”

  ul. Lubelska 56 A

  „Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego”

  • „Ze sztuką przez życie. Twórczość Stanisławy i Waleriana Mąków”

  ul. Lubelska 57

  „Skarby przyrody”
  • „Liliana Michalska. Rysunek, malarstwo, grafika”
  • „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej”
  ul. Św. Mikołaja 4
  • „Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej”

   

  6 maja (sobota) i 7 maja (niedziela), w godzinach 12-16

  ul. Lubelska 55

  „Od zespołu rezydencjonalno-sakralnego Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie”

  ul. Lubelska 57

  „Skarby przyrody”
  • „Liliana Michalska. Rysunek, malarstwo, grafika”
  • „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej”

   

 • Życzenia Wielkanocne

   

 • Publikacja "Od Cerkwi Katedralnej..."

   

 • Konkurs „Moja Przygoda w Muzeum”

 • Kalendarz imprez w okresie ferii