Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2007 » Archeologia i etnografia okolic Chełma

Archeologia i etnografia okolic Chełma, ul. Lubelska 56A.

Prezentacja, w oparciu o oryginalne eksponaty oraz ilustracje, fotografie, mapy, rysunki tradycyjnych zajęć i umiejętności wytwórczych człowieka na terenie regionu chełmskiego od epoki kamienia do początku XX wieku. W ujęciu tematycznym ukazano sposoby zdobywania żywności (łowiectwo, zbieractwo, rybołówstwo, rolnictwo, hodowla zwierząt) przetwórstwo żywności, rzemiosło (tkactwo, garncarstwo) sztukę i zdobnictwo.