Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2020

 • Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zrealizowało zadanie Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  Projekt miał na celu zwiększenie potencjału Muzeum w Chełmie oraz prezentacji zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy poprzez modernizację wyposażenia z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań odpowiadających obecnym standardom technicznym. W ramach zadania zakupione zostały:
   

  1.    Osuszacze powietrza – 15 sztuk

  2.    Sprzęt do nawilżania i oczyszczania powietrza – 3 sztuki

  3.    Mierniki temperatury i wilgotności – 8 sztuk

  4.    Aparat fotograficzny – 1 sztuka

  5.    Obiektywy do aparatu fotograficznego – 2 sztuki

  6.    Akumulator do aparatu fotograficznego – 1 sztuka

  Zakup nowego sprzętu spowodowany był nie tylko zużyciem posiadanego lecz rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej oraz przede wszystkim stworzeniem odpowiednich warunków dla obiektów przechowywanych w muzeum i ich monitorowania.

 • Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna (poł. XIX w.): Remont – kontynuacja wymiany okien, izolacja przeciwwilgociowa, dach, elewacja

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje projekt pn. Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna (poł. XIX w.): Remont – kontynuacja wymiany okien, izolacja przeciwwilgociowa, dach, elewacja dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Ochrona Zabytków.

  Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabezpieczenie substancji budynku. Prace będą polegały na wykonaniu szeregu prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie, zaleceniami pokontrolnymi z przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budowlanych obiektów budowlanych zajmowanych przez muzeum. Dzięki wsparciu finansowemu MKiDN możliwe będzie przeprowadzenie prac niezbędnych do podwyższenia bezpieczeństwa zabytków ruchomych przechowywanych w muzeum, ludzi pracujących wewnątrz budynku jak i przechodzących w pobliżu obiektu. Trwałym efektem będzie poprawa stanu technicznego siedziby instytucji kultury, której środki finansowe nie pozwalają na samodzielne przeprowadzenie prac. Polepszona zostanie estetyka obiektu znajdującego się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie prac, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów, które powstrzymają degradację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1122 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.1979 r.

 • Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura kultury.

  Projekt ma na celu zwiększenie potencjału Muzeum w Chełmie oraz prezentacji zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy poprzez modernizację wyposażenia z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań odpowiadających obecnym standardom technicznym. W ramach zadania zakupione będą: urządzenia do monitorowania mikroklimatu (nawilżacze i oczyszczacze powietrza, osuszacze, odkurzacze plecakowe, mierniki temperatury i wilgotności), aparat fotograficzny z zestawem obiektywów i akcesoriami. Zakup nowego sprzętu spowodowany jest nie tylko zużyciem posiadanego lecz rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej oraz przede wszystkim stworzeniem odpowiednich warunków dla obiektów przechowywanych w muzeum i ich monitorowania

 • CHEŁM JEST JEGO IMIĘ… DZIEJE MIASTA OD X DO XX WIEKU STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, które dofinansowane będzie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu złożonego w programie operacyjnym Wspieranie działań muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

  W ramach zadania przewidziane jest zorganizowanie wystawy stałej „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989, która wykorzystując współczesną technikę oraz multimedia, będzie w interesujący dla zwiedzającego sposób pokazywała wielowiekową przeszłość Chełma i ziemi chełmskiej. Wystawa zorganizowana zostanie
  w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 57 w 9 salach wystawienniczych, położonych na dwu kondygnacjach i obejmować będzie powierzchnię 266 m2.

  Projekt realizowany będzie w trybie dwuletnim. W 2020 roku przeprowadzona zostanie konserwacja wybranych na ekspozycję zabytków: dokumentów, starodruków, sztandarów
  i innych, znajdujących się w złym stanie pamiątek. Przygotowane zostaną: scenariusz merytoryczny a także wybrany zostanie autor scenariusza wykonawczego i firma realizująca aranżację plastyczną ekspozycji. W 2021 roku, po powrocie do muzeum eksponatów poddanych konserwacji, w salach muzealnych zostaną przeprowadzone prace montażowe. Opracowane i wydane zostaną druki reklamujące wystawę: folder, plakaty i zaproszenia. Uroczyste otwarcie nowej ekspozycji zaplanowano na grudzień 2021 roku.

   

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

   

  Opublikowano 2020-03-18 godz. 12:33