Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2018

  • Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918. Wystawa i katalog

    Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pt. „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918. Wystawa i katalog”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych, a także z dotacji Urzędu Miasta Chełm.
    W ramach zadania, w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zostanie przygotowana wystawa czasowa „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918”, której otwarcie odbędzie się 10 listopada w siedzibie Muzeum, przy ul. Lubelskiej 57.
    Na ekspozycji przedstawiona zostanie sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza oraz przemiany jakie zachodziły na terenie ziemi chełmskiej w tym okresie. Problematyka wystawy zobrazowana zostanie poprzez udostępnienie wybranych zabytków – dokumentów życia codziennego, ogłoszeń władz okupacyjnych, pocztówek, fotografii, prasy oraz militariów, pochodzących ze zbiorów Muzeum w Chełmie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Oddziału Chełm, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Biblioteki Austriackiej w Wiedniu, Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie, a także osób prywatnych. Dopełnieniem ekspozycji będą wspomnienia świadków tych wydarzeń – mieszkańców Chełma oraz żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy wraz ze zmianami linii frontu przybywali do miasta. Obok obrazu działań wojennych i codziennego życia chełmian zaprezentowane zostaną informacje o aktywności polskiej społeczności, zwieńczeniem której było odzyskanie wolności i włączenie Chełma do niepodległej Rzeczypospolitej. Zostanie również opracowany katalog wystawy, w którym opublikowane będą materiały archiwalne, ikonografia oraz wspomnienia. Dla uczniów szkół podstawowych i licealnych (w oparciu o wystawę) prowadzone będą zajęcia edukacyjne – wykłady, lekcje muzealne i warsztaty plastyczne.